Om skolen


 

Mariendal Friskole bestræber sig på at udvikle livsduelige mennesker.

I et trygt og mobbefrit fællesskab vægtes arbejdet med både faglige og sociale kompetencer ligeligt.

Eleverne skal udvikle handlekraft og mod, rummelighed og ansvarlighed, refleksion, innovation og meget mere, som er vigtige kompetencer i samarbejdet med andre mennesker.

Undervisningen er aldersintegreret, ofte projektorienteret og sætter selvstændigheden og den kreative tænkning højt.

Ofte arbejdes på tværs af fag og aldersgrænser.

Det endelige mål er begrebet LIVSKOMPETENCE.

På disse sider kan du læse mere om skolens virke, læringsmål og værdigrundlag.